دلار
فارسی
جستجو
صفحه مقالات و اخبار

هیدروژن

هیدروژن

هیدروژن با فرمول شیمیایی H2 و با نام انگلیسی Hydrogen سبک ترین عنصر شیمیایی با عدد اتمی یک در جدول اتمی است. هیدروژن یک گاز دو اتمی بدون رنگ و بو و غیر فلز است. گاز H2 دارای خاصیت شعله وری فوق العاده بالاست. مرز اشتعال یا  LEL گاز هیدروژن 4.18 درصد حجمی در هوا است. گاز هیدروژن با فرمول شیمیایی H2 می باشد.

نظرات
نوشتن نظر بستن صفحه نظرات